Zarząd

Działalność klubu opiera się w znacznej mierze na pracy społecznej ogółu członków w tym Zarządu i władz klubu. Statutowa działalność wspomagana jest przez grupę nowotarskich sponsorów, ludzi rzemiosła, biznesu, handlu oraz nowotarski samorząd i władze PZM. Dzięki ich wyrozumiałości hojności możliwa do kontynuowania jest ta piękna przygoda, romans górali ze sportem motocyklowym rozpoczęty gdzieś w latach 50-tych XX w. w Zakopanem. W klubie dyscyplinę uprawia 35 zawodników posiadających licencję sportowe, własne motocykle w tym 13 osobowa grupa dzieci i młodzieży. To oni stanowią o sile, sukcesach klubu zakochani bez końca w tym pięknym widowiskowym sporcie poświęcając mu swój czas, pieniądze To przekłada się na wyniki sportowe w tym rywalizację o prymat najlepszego klubu w kraju, o czym świadczy tytuł klubowego MISTRZA POLSKI zdobywany od roku 2002.

ZARZĄD KLUBU

  • Rafał LUBERDA – Prezes
  • Mirosław KNUROWSKI – V-ce Prezes ds. Admin. Prawnych
  • Łukasz LUBERDA – V-ce Prezes ds. Sportowych
  • Krzysztof NYKAZA – Skarbnik
  • Mirosław KUROWSKI – Sekretarz

Najwyższą władza Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się, co cztery lata. Na przestrzeni historycznej Klubu można zauważyć, że funkcjonował on głównie w oparciu o stworzoną Sekcje Motocyklową. Tak, bowiem jest u zrębów początków powstania sportu motocyklowego, by w okresie późniejszym stworzyć struktury klubowe z osobowością prawną, możliwością prowadzenia swojej działalności, w obszarze sportów motocyklowych. Działalność ta, jednak zawsze związana jest z władzami Polskiego Związku Motorowego.

Od chwili powstania klubu pracami klubu kieruje Zarząd, którego działalność dokumentowana jest protokołami i podejmowanymi uchwałami i niezmiennie prowadzeniem działalności statutowej sportowej, finansowej, reprezentacje klubu na zewnątrz. Te pierwsze lata to często własne pieniądze, praca społeczna. W latach 50,60 -tych XX w na zawody jeździ się samochodami z demobilu wojskowego typu amerykańskim „DODGE”, sprzętem dla zawodników są motocykle typu SHL, JAWA, WFM, które są własnością wojska. W roku 1967 Sekcja Motocyklowa „SPÓJNIA” znajduje pomoc i siedzibę w klubie hokejowym KS „Podhale”, nad, którym opiekę finansowa sprawują Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Podhale”. Więź z klubem jest bardzo pomocna. Na działalność sportową środki uzyskuje się różnymi sposobami, działacze, zawodnicy pracują przy obsłudze meczy hokejowych, pełniąc role porządkowych i bramkowych. Pracują przy remoncie wraka autobusu, jaki otrzymali z PKS Nowy Targ, by dysponować pojazdem, którym można jechać na zawody. Zapału było sporo, trudności, jednak dużo. W wydanym na 40-lecie istnienia KS „Podhale” periodyku „Szarotki kwitną na lodzie” znajduje się wzmianka o treści:

„dysponując pięknymi terenami górskimi oraz tradycjami Rajdu Tatrzańskiego nowotarżanie organizowali wiele imprez motocyklowych i to dobrze. Tak, jednak się składa, że jubileuszowy rok 40-lecia klubu będzie chyba ostatni w historii sekcji. Nie mając zaplecza technicznego i zabezpieczenia sekcji z samych dotacji nie utrzyma się. Motorowcy coraz bardziej tracą na „obrotach ” szkoda”.

Owe pisane słowa nie sprawdziły się i nie tylko motorowcy nie stracili na „obrotach”, lecz pomimo przeciwności i trudności zdobywają tytuły sportowe, ale również środki na działalność m.in.: organizując przez wiele lat bale sylwestrowe w Klubie Sportowym „GORCE” w Nowym Targu, gdzie przez pewien okres czasu znajduje się siedziba klubu. Jest, to okres, kiedy kariery sportowe zaczyna się na własnym motocyklu, bo na klubowy trzeba czekać całe lata, przy tym jest ciężko dostępny. Jak to bywa w wielu przypadkach tak i w przypadku władz klubu sukcesy sportowe mające wielu „ojców” doprowadzają do nieporozumień i konfliktów działaczy sekcji rajdów obserwowanych i rajdów szosowo-terenowych. Jest to przyczyna zebrania działaczy sportowych i członków na zebraniu w listopadzie 1980 roku, na którym większość zebranych opowiedziała się za powołaniem samodzielnego klubu. Jeszcze przez roku Zarząd Klubu „GORCE” utrzymuje sekcję motorową, by w końcu w roku 1981 przekazać motocykle i zawodników do nowego klubu. W roku 1981 ze składek Polskiego Związku Motorowego zostaje zakupiona siedziba przy ulicy Szaflarskiej 103 od KPRD Kraków za kwotę 1mln 300 tys. złotych i przekazana klubowi.

Niestety, w historii klubu są i niechlubne chwile, takim momentem jest rok 1985. Kontrola prowadzona przez ZO PZM Kraków wykazała nieprawidłowości w gospodarce materiałowej klubu, dotyczące rozdziału motocykli stanowiących własność klubu. Ustanowiono Zarząd Komisaryczny. Trzeba lat pracy Zarządu, by ponownie odbudować zaufanie działaczy, zawodników, uporządkowania spraw, które zostały naruszone w roku 1985. Zarząd stawia na nowe pokolenie, organizuje zawody młodzików. W dniu 19.04.1989 r. pod numerem 38 w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu zostaje zarejestrowane stowarzyszenie pod nazwa AUTO MOTO KLUB” GORCE” NOWY TARG i zostaje zatwierdzony jednolity tekst STATUTU (opracowano zmiany do Statutu z roku 1981).

Transformacja ustrojowa w sposób oczywisty ogranicza możliwość otrzymywania dotacji finansowych na działalność statutową od władz PZM w Warszawie. Wiele klubów w Polsce z powodów finansowych przestało funkcjonować. Koniec, jak i początek lat 90-tych, to trudny okres, czynnie uprawia sport motocyklowy, zaledwie 4 zawodników. W tym okresie klub prowadzi działalność gospodarczą w postaci sklepu firmowego, jak i również uzyskuje dochody z wynajmu pomieszczeń klubowych. Pozyskuje również pieniądze z organizacji V Eliminacji Mistrzostw Świata Trial w roku 1995. Środki finansowe pozwalają przeprowadzić remont pomieszczeń klubu, samochodu „Nysa”, zakupić motocykl, części zamienne. Duże środki finansowe pochłaniają płace kierownika klubu oraz księgowej. Zrodzona w roku 2004, 2005 dyskusja we władzach klubu, prowadzoną w gronie zawodników, działaczy społecznych, rodziców młodzieży daje trwałe fundamenty pod projekt budowy bazy szkoleniowej i toru treningowego, spełnienia marzeń pokolenia nowotarskich motocyklistów. Klub przechodzi na inny „model” rozliczenia, Zarząd przyjmuje zasadę społecznego prowadzenia spraw administracyjno-prawnych klubu, uzyskane pieniądze z likwidacji etatów kierownika, księgowej przeznaczone są na realizację kreślonych planów.

Dobry klimat wokół wyników sportowych, działalności klubu w mieście Nowy Targ, przychylności władz samorządu, instytucji, firm, osób prywatnych w tym Zarządu Głównego, Okręgowego PZM w Warszawie, Krakowie powoduje, że udaje się wybudować prawdziwy TOR TRENINGOWY, przeprowadzić remont budynku klubowego tworząc zaplecze TECHNICZNO-MATERIAŁOWE. Podejmowane decyzje Zarządu na bazie doświadczeń, historii klubu, dają perspektywę tworzenia klubu nowoczesnego, w formule prawnej, jasno określającej zasady korzystania z toru treningowego (tablica informacyjna) z ubezpieczeniem kompleksu sportowego, fachową wiedzą trenerską dziedziny sportu motocyklowego „TRIAL”(uprawnienia trenerskie Rafał LUBERDA Ministerstwo Sportu w Warszawie leg nr.25749./I/AS/2008 z dnia. 26 maja 2008r.), z elementem wzajemnego poszanowania w hołdzie sportowi motocyklowemu i tym, którzy go tworzyli.

Na podstawie dokumentacji Klubu, opracowań, publikacji prasowych:

Okres Nazwa Pełniący funkcję
LATA  1950 -1956 SEKCJA MOTOCYKLOWA Kierownik Sekcji Mieczysław BŁONIARZ
LATA  1956-1964 KLUB LPŻ Prezes Jan JASKIERSKI
LATA 1964-1974 SEKCJA MOTOCYKLOWA Prezes Hieronim JASKÓŁKA
LATA  1974-1976 SEKCJA MOTOCYKLOWA Kierownik Mieczysław BŁONIARZ
LATA  1976-1978 SEKCJA MOTOCYKLOWA Kierownik Andrzej KOSTRZEWA
LATA  1978-1981 SEKCJA MOTOCYKLOWA Kierownik  Marian SZMIDT
LATA 1981-1985 AUTO MOTO KLUB PREZES Roman DZIBIŃSKI
ROK 1985 AUTO MOTO KLUB PREZES Wiesław PINSCHER
LATA 1986-1989 AUTO MOTO KLUB PREZES Roman DZIBIŃSKI
LATA 1989 -1998 AUTO MOTO KLUB  „GORCE” PREZES mgr Mieczysław Batkiewicz
LATA 1998-2003 AUTO MOTO KLUB  „GORCE” PREZES Jadwiga ADAMCZYK
LATA 2003-2015 AUTO MOTO KLUB  „GORCE” PREZES mgr Mieczysław Batkiewicz
LATA 2016-2019 AUTO MOTO KLUB „GORCE” PREZES Rafał Luberda
OD 2020 AUTO MOTO KLUB „GORCE” PREZES Rafał Luberda